Twelfth Night Remembered

EVENT INFORMATION

Multibuy Offer: Not sure how to book the multibuy offer? Please find a 'how to' guide here.

A student breaks into College, finding an abandoned rehearsal room. All is still. Dust has gathered on the piano in the room. It has been dark for months but there are still stories to tell...

Twins Viola and Sebastian are shipwrecked on a new land. Separated and exploring their new surroundings, their escapades take some surprising turns. Journey’s end in lovers meeting, but are they all who they say they are?

Twelfth Night Remembered, an evocation which emerges from the depths of a closed drama college, reimagines Shakespeare's timeless comedy of mistaken identities and unrequited love.


Mae myfyriwr yn torri i mewn i Goleg, ac yn darganfod ystafell rihyrsal anghyfannedd. Mae popeth yn llonydd. Mae llwch wedi ymgynnull ar y piano yn yr ystafell. Mae hi wedi bod yn dywyll am fisoedd ond mae dal straeon i adrodd… 

Mae efeilliaid Viola a Sebastian wedi’i longddryllio ar dir newydd. Wedi’i wahanu ac yn archwilio ei amgylchedd newydd, mae eu direidi yn cymryd troadau annisgwyl. Mae siwrnau yn gorffen gyda chariadon yn cwrdd, ond ydyn nhw pwy mae nhw’n dweud? 

Mae’r Twelfth Night hwn wedi dod o’r dyfnderoedd o Goleg drama sydd wedi’i gau, yn ail-ddychmygu comedi bythol Shakespeare o gamgymryd hunaniaeth a chariad digwestiwn. 


This production was made observing Covid-19 restrictions for the safety of all cast and crew. For any queries regarding guidelines and precautions observed, please contact info@rwcmd.ac.uk

Cafodd y cynhyrchiad yma ei greu trwy arsylwi cyfyngiadau Covid-19 er mwyn lles a diogelwch y cast a'r criw. Am unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â chanllawiau a rhagofalon, cysylltwch â info@rwcmd.ac.uk os gwelwch yn dda.


About the Richard Burton Company | Ynglyn â Cwmni Richard Burton

The Richard Burton Company is the Royal Welsh College of Music and Drama’s own in-house theatre company. It is made up of undergraduate and postgraduate actors, stage managers, theatre designers and musical theatre performers. As one of Wales’ most prolific repertory companies, the Richard Burton Company stages around fifteen productions each year ranging from classic plays to contemporary drama, new writing and musical theatre.

Cwmni Theatr Mewnol Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yw Cwmni Richard Burton. Mae’n cynnwys actorion, rheolwyr llwyfan, cynllunwyr theatr a pherfformwyr theatre gerdd israddedig ac ôl-radd sydd yn eu blwyddyn olaf o hyfforddiant yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Fel un o theatrau cwmni mwyaf toreithiog Cymru, bydd Cwmni Richard Burton yn llwfannu pymtheg cynhyrchiad bob blwyddyn, yn amrywio o ddramâu clasurol i waith cyfoes, ysgrifennu Newydd a theatre gerdd.


Multibuy Offer: Not sure how to book the multibuy offer? Please find a 'how to' guide here.


theatre

Restrictions

This performance can only be viewed on one device per ticket | Gallwch wylio’r perfformiad yma ar un ddyfais i bob tocyn yn unig.

Waiver

Please ensure you have a stable WiFi connection to watch this performance | Sicrhewch bod gennych cysylltiad WiFi sefydlog i wylio’r perfformiad hwn.

Tickets are non-refundable. Should you encounter any issue with your booking please contact the Royal Welsh College of Music and Drama Box Office by calling 02920 391391 or email boxoffice@rwcmd.ac.uk.

Ni ellir ad-dalu tocynnau. Os ydych yn cwrdd ag unrhyw broblem gyda’ch archeb, cysylltwch â Swyddfa Docynnau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru trwy galw 02920 391391 neu e-bostio boxoffice@rwcmd.ac.uk.