The Moors

EVENT INFORMATION

Multibuy Offer: Not sure how to book the multibuy offer? Please find a 'how to' guide here.

1840. The Moors. Yorkshire. A young governess arrives at an isolated manor house under the promise of employment and love – but where is her master?

Following the tropes of a Victorian gothic novel with a fictional version of the Bronte sisters as a launch, The Moors is a raunchy, creepy and funny play about love, visibility and female empowerment.

With a subversive, contemporary spin – and a depressed Mastiff dog that will devour your face – this is Victorian life on the moors as you’ve never seen it before.


1840. Y Moors. Yorkshire. Mae athrawes ifanc yn cyrraedd maenordy ynysig o dan yr addewid o gyflogaeth a chariad - ond ble ydy ei meistr hi?

Yn dilyn trofannau nofel gothig Fictoraidd gyda fersiwn ffuglennol o’r chwiorydd Brontë fel lawns, mae The Moors yn ddrama rhywiol, iasol a doniol am gariad, gwelededd a grym menywod.

Mewn ffordd cyfoes a gwrthdroadol – a gyda chi Mastiff drist a bydd yn nhraflyncu eich gwyneb – mae hwn yn bywyd Fictoraidd ar y moors fel nad ydych wedi gweld o’r blaen.


This production was made observing Covid-19 restrictions for the safety of all cast and crew. For any queries regarding guidelines and precautions observed, please contact info@rwcmd.ac.uk

Cafodd y cynhyrchiad yma ei greu trwy arsylwi cyfyngiadau Covid-19 er mwyn lles a diogelwch y cast a'r criw. Am unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â chanllawiau a rhagofalon, cysylltwch â info@rwcmd.ac.uk os gwelwch yn dda.


About the Richard Burton Company | Ynglŷn â Chwmni Richard Burton

The Richard Burton Company is the Royal Welsh College of Music and Drama’s own in-house theatre company. It is made up of undergraduate and postgraduate actors, stage managers, theatre designers and musical theatre performers. As one of Wales’ most prolific repertory companies, the Richard Burton Company stages around fifteen productions each year ranging from classic plays to contemporary drama, new writing and musical theatre.

Cwmni Theatr Mewnol Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yw Cwmni Richard Burton. Mae’n cynnwys actorion, rheolwyr llwyfan, cynllunwyr theatr a pherfformwyr theatre gerdd israddedig ac ôl-radd sydd yn eu blwyddyn olaf o hyfforddiant yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Fel un o theatrau cwmni mwyaf toreithiog Cymru, bydd Cwmni Richard Burton yn llwfannu pymtheg cynhyrchiad bob blwyddyn, yn amrywio o ddramâu clasurol i waith cyfoes, ysgrifennu Newydd a theatre gerdd.


Multibuy Offer: Not sure how to book the multibuy offer? Please find a 'how to' guide here.theatre

Restrictions

This performance can only be viewed on one device per ticket. | Gallwch wylio’r perfformiad yma ar un ddyfais i bob tocyn yn unig.

This performance contains blood, violence and scenes of an adult nature. | Mae’r perfformiad yma’n cynnwys gwaed, trais a golygfeydd ar gyfer oedolion yn unig.

Waiver

Please ensure you have a stable WiFi connection to watch this performance. | Sicrhewch bod gennych cysylltiad WiFi sefydlog i wylio’r perfformiad hwn.

Tickets are non-refundable. Should you encounter any issue with your booking please contact the Royal Welsh College of Music and Drama Box Office by calling 02920 391391 or email boxoffice@rwcmd.ac.uk.

Ni ellir ad-dalu tocynnau. Os ydych yn cwrdd ag unrhyw broblem gyda’ch archeb, cysylltwch â Swyddfa Docynnau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru trwy galw 02920 391391 neu e-bostio boxoffice@rwcmd.ac.uk.