Statements After an Arrest Under the Immorality Act

EVENT INFORMATION

Multibuy Offer: Not sure how to book the multibuy offer? Please find a 'how to' guide here.

It’s South Africa under an apartheid government. The Immorality Act of 1957 prohibited sex between a white person and a non-white person.    

A coloured* man and a white woman’s relationship is in a fragile state. They meet in secret, in the back of a library, until they are spotted by a neighbour who reports them. Exposed and vulnerable, an inspector shines a spotlight on their relationship, and we see their fight for respect, dignity and freedom.  

This is a powerful and moving play about love, heartbreak and fragility. 


*Coloured, as defined in the script, refers to a group in South Africa who are composed primarily of persons with multiple heritages - also sometimes known as Cape Coloureds. 


Mae’n De Africa o dan llywodraeth apartheid. Mae’r gyfraith yn gwahardd rhyw rhwng person gwyn a pherson sydd ddim yn wyn. 

Mae perthynas dyn lliw* a menyw wyn mewn cyflwr bregus. Mae nhw’n cwrdd yn cyfrinachol, yng nghefn llyfrgell, nes ei bod nhw’n cael ei ddal gan chymydog. Nawr yn agored i niwed, mae arolygwr yn disgleirio golau ar ei berthynas nhw, ac rydyn ni’n gweld ei frwydr am barch, urddas a rhyddid. 

Mae hwn yn ddrama pwerus am gariad, galar a breuder.


*Mae lliw, fel y’i diffinnir yn y sgript, yn cyfeirio at grŵp yn Ne Affrica sy’n cynnwys yn bennaf bersonau o dreftadaeth luosog - a elwir weithiau hefyd yn Cape Coloureds.


This production was made observing Covid-19 restrictions for the safety of all cast and crew. For any queries regarding guidelines and precautions observed, please contact info@rwcmd.ac.uk.

Cafodd y cynhyrchiad yma ei greu trwy arsylwi cyfyngiadau Covid-19 er mwyn lles a diogelwch y cast a'r criw. Am unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â chanllawiau a rhagofalon, cysylltwch â info@rwcmd.ac.uk os gwelwch yn dda.


About the Richard Burton Company | Ynglyn â Cwmni Richard Burton

The Richard Burton Company is the Royal Welsh College of Music and Drama’s own in-house theatre company. It is made up of undergraduate and postgraduate actors, stage managers, theatre designers and musical theatre performers. As one of Wales’ most prolific repertory companies, the Richard Burton Company stages around fifteen productions each year ranging from classic plays to contemporary drama, new writing and musical theatre.

Cwmni Theatr Mewnol Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yw Cwmni Richard Burton. Mae’n cynnwys actorion, rheolwyr llwyfan, cynllunwyr theatr a pherfformwyr theatre gerdd israddedig ac ôl-radd sydd yn eu blwyddyn olaf o hyfforddiant yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Fel un o theatrau cwmni mwyaf toreithiog Cymru, bydd Cwmni Richard Burton yn llwfannu pymtheg cynhyrchiad bob blwyddyn, yn amrywio o ddramâu clasurol i waith cyfoes, ysgrifennu Newydd a theatre gerdd.


Multibuy Offer: Not sure how to book the multibuy offer? Please find a 'how to' guide here.


theatre

Restrictions

This performance contains scenes of an adult nature and nudity | Mae’r perfformiad yma’n cynnwys noethni a golygfeydd ar gyfer oedolion yn unig.

This performance can only be viewed on one device per ticket | Gallwch wylio’r perfformiad yma ar un ddyfais i bob tocyn yn unig.

Waiver

Please ensure you have a stable WiFi connection to watch this performance | Sicrhewch bod gennych cysylltiad WiFi sefydlog i wylio’r perfformiad hwn.

Tickets are non-refundable. Should you encounter any issue with your booking please contact the Royal Welsh College of Music and Drama Box Office by calling 02920 391391 or email boxoffice@rwcmd.ac.uk.

Ni ellir ad-dalu tocynnau. Os ydych yn cwrdd ag unrhyw broblem gyda’ch archeb, cysylltwch â Swyddfa Docynnau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru trwy galw 02920 391391 neu e-bostio boxoffice@rwcmd.ac.uk.