In The Blood

EVENT INFORMATION

HAVING TROUBLE BOOKING? Watch our step-by-step video or read the How To Book guide here.

DO YOU HAVE A QUESTION? Read our ticket buyer Q&A here.

TRAFFERTH YN ARCHEBU? Gwyliwch ein fideo cam-wrth-gam neu ddarllenwch y canllaw Sut i Archebu yma.

OES GENNYCH GWESTIWN? Darllenwch ein Q&A prynu tocyn yma.


Go back to the event page here. | Ewch yn nol i'r tudalen digwyddiad yma.


theatre
film

Restrictions

This performance can only be viewed on one device per ticket | Gallwch wylio’r perfformiad yma ar un ddyfais i bob tocyn yn unig.

Age Guidance | Canllaw Oed: 16+

This production was made observing Covid-19 restrictions for the safety of all cast and crew. For any queries regarding guidelines and precautions observed, please contact info@rwcmd.ac.uk.  | Cafodd y cynhyrchiad yma ei greu trwy arsylwi cyfyngiadau Covid-19 er mwyn lles a diogelwch y cast a'r criw. Am unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â chanllawiau a rhagofalon, cysylltwch â info@rwcmd.ac.uk os gwelwch yn dda.

Waiver

Please ensure you have a stable WiFi connection to watch this performance | Sicrhewch bod gennych cysylltiad WiFi sefydlog i wylio’r perfformiad hwn.