Schubert Song Series: Gerald Finley & Julius Drake

This event contains digital content (live streaming or video on demand)
EVENT INFORMATION

Multibuy Offer: Not sure how to book the multibuy offer? Please find a 'how to' guide here.

#LiveFromTheDora

“When love conquers pain, a new star shines in heaven…” Die Schone Müllerin is a tale of heartbreak wrung from the most tender depths of the soul – and bass-baritone Gerald Finley is among Schubert’s finest living interpreters. With the incomparable Julius Drake on piano, this isn’t just a song recital: it's a passionate journey into the Romantic imagination.

"Pan fo cariad yn goresgyn poen, mae seren newydd yn ddisgleirio yn y nefoedd..." Mae Die Schone Müllerin yn stori torcalonus o ddyfnderoedd yr enaid - ac mae'r baritôn-bâs Gerald Finley yn un o ddehonglwyr gorau Schubert . Gyda'r pianydd digymar Julius Drake, nid yw hwn yn ddatganiad cân yn unig: mae hwn yn siwrne angerddol i'r ddychymyg rhamantus.


Schubert Die Schone Müllerin

 

This event will be followed by a Q&A with RWCMD Director of Music, Tim Rhys-Evans.

Bydd Q&A gyda Chyfarwyddwr Cerddoriaeth CBCDC, Tim Rhys-Evans, yn dilyn y digwyddiad hwn.


Multibuy Offer: Not sure how to book the multibuy offer? Please find a 'how to' guide here.


music
rwcmd

Restrictions

This performance can only be viewed on one device per ticket | Gallwch wylio’r perfformiad yma ar un ddyfais i bob tocyn yn unig.

Waiver

Please ensure you have a stable WiFi connection to watch this performance | Sicrhewch bod gennych cysylltiad WiFi sefydlog i wylio’r perfformiad hwn.

Tickets are non-refundable. Should you encounter any issue with your booking please contact the Royal Welsh College of Music and Drama Box Office by calling 02920 391391 or email boxoffice@rwcmd.ac.uk.

Ni ellir ad-dalu tocynnau. Os ydych yn cwrdd ag unrhyw broblem gyda’ch archeb, cysylltwch â Swyddfa Docynnau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru trwy galw 02920 391391 neu e-bostio boxoffice@rwcmd.ac.uk.